Sebeanalytický dotazník pro účely osobní inventury

S NOVÝM ROKEM JE DOBRÉ KROMĚ PLÁNŮ UDĚLAT také OSOBNÍ INVENTURU

Dotazník skvěle poslouží všem, kdo poskytují služby. Je důležitým zhodnocením a sebeanalýzou pro všechny, kdo na sobě pracují. Dotazník má také velkou hodnotu pro ty, kteří touží po vedoucích pozicích nebo již pracují ve vedoucích pozicích v jakémkoli oboru. Je vhodný pro výkonné obchodní pozice nebo pro vedoucí pozice výrobních společností.

Udělejte si nad dotazníkem čas, díky tomu dokážete skvěle zhodnotit sami sebe a svou práci.

Svou každoroční analýzu byste měli dělat na konci každého roku, abyste do svého novoročního předsevzetí mohli zakomponovat všechna zlepšení, která z analýzy vyplynou. Všechny odpovědi si zapisujte, abyste se k nim mohli pravidelně vracet a pracovat s nimi.

Dotazník

 1. Dosáhl/a jsem cíle, který jsem si určil/a jako svůj úkol pro tento rok? (V rámci svého hlavního životního cíle byste měli pracovat s dílčím ročním cílem, kterého máte dosáhnout.)
 2. Poskytl/a jsem své služby v té největší KVALITĚ, jaké jsem schopen/na nebo je nějaká část, kterou bych měl/a zlepšit?
 3. Poskytl/a jsem své služby v nejvyšším MNOŽSTVÍ, jakého jsem schopen/na?
 4. Neslo se mé chování vždycky v duchu harmonie a spolupráce?
 5. Umožnil/a jsem PROKRASTINACI, aby snížila mou efektivitu a pokud, ano v jakém rozsahu?
 6. Zlepšil/a jsem svůj charakter, a pokud ano, v čem?
 7. Byl/a jsem při uskutečňování svého plánu VYTRVALÝ/Á až do konce?
 8. Dokázal/a jsem se při všech příležitostech RYCHLE A PEVNĚ ROZHODNOUT?
 9. Dovolil/a jsem jednomu nebo více ze základních šesti strachů, aby snížily mou efektivitu?
 10. Byl/a jsem někdy příliš opatrný/á, nebo naopak neopatrný/á?
 11. Byl můj vztah se spolupracovníky příjemný nebo nepříjemný? Pokud nepříjemný, byla to moje vina jen z části, nebo zcela?
 12. Plýtval/a jsem svou energií kvůli nedostatku SOUSTŘEDĚNÉHO úsilí?
 13. Měl/a jsem otevřenou mysl a byl/a jsem tolerantní za všech okolností?
 14. Jak jsem se zlepšil/a ve schopnosti poskytovat své služby?
 15. Byl/a jsem v něčem nestřídmý/á?
 16. Dával/a jsem někdy, ať už otevřeně nebo skrytě, najevo EGOISMUS?
 17. Bylo mé jednání a chování ke spolupracovníkům takové, že v nich probouzelo RESPEKT vůči mně?
 18. Byly mé názory a rozhodnutí založeny na odhadech, nebo přesných analýzách a promyšlení?
 19. Měl/a jsem zvyk rozdělovat si výdaje a příjmy na jednotlivé části a byl/a jsem při hospodaření s nimi opatrný/á?
 20. Kolik času, který jsem mohl/a věnovat hodnotněji, jsem věnoval/a NEVÝDĚLEČNÉMU úsilí?
 21. Jak mohu lépe nakládat se svým časem a upravit své návyky, abych byl/a v průběhu roku efektivnější?
 22. Provinil/a jsem se nějakým chováním, které bylo v rozporu s mým svědomím?
 23. Pracoval/a jsem více a lépe než za kolik jsem byl/a zaplacen/a?
 24. Byl/a jsem k někomu nespravedlivý/á, a pokud ano, v jakém smyslu?
 25. Pokud bych se na jeden rok stal/a odběratelem svých vlastních služeb, byl/a bych s nimi spokojen/a?
 26. Působím v tom správném povolání pro mě, a pokud ne, proč?
 27. Byli odběratelé mých služeb s nimi spokojeni, a pokud ne, proč?
 28. Jak si v tuto chvíli vedu v uplatňování principů úspěchu?
  (Hodnoťte spravedlivě a upřímně a hodnocení nechejte zkontrolovat někým, kdo má dost odvahy vás objektivně posoudit.)

 

Čerpáno z knihy Myšlením k bohatství od Napoleon Hill

Sdílení:

Konzultace zdarma

Žij svoje sny. Mým posláním je rozvíjet jednotlivce  i pracovní týmy. Motivuji skálopevně rozhodnuté lidi pro změny ve svém životě.

Posilovat duši a prožívat naplněný život  v rovnováze je stejně důležité, jako chodit do posilovny a trénovat krásné křivky fyzického těla.