ŽÍT V PRAVDĚ OSVOBOZUJE.

V umění mluvit pravdu je skrytá svoboda.

Pravdomluvnost je jedna z prvních vlastností, kterou se snažíme povzbuzovat u svých dětí. Je to co říkáme pravda? Máme odvahu v pravdě žít? Dovolit si žít v pravdě nám dává svobodu.

Umění mluvit pravdu je celoživotní zkouška. Schopnost hovořit pravdu je založeno na odpovědnosti vůči sobě samému a taktnosti.

Každá lež, neřest a fabulace zaměstnává ve vytváření imaginárních situací, které nepřináší užitek a odčerpávají energii, kterou mohl člověk věnovat tvůrčímu myšlení. Lež neprospívá dobrému zdraví fyzickému, mentálnímu ani duševnímu. Při lhaní se spouští v těle člověka hormonální reakce, které narušují rovnovážný stav a tělo i mysl na ně musí reagovat.

Člověk musí vyvinout neskutečné množství energie k tomu, aby skrze lež změnil skutečnost a následně si všechny tyto změny dokázal zapamatovat a dále je rozvíjel.

Schopnost hovořit pravdu, žít v pravdě a nestydět se za to, jsou základní předpoklady životní svobody.

Dovedete si představit ten uvolňující pocit, kdybyste opravdu uměli žít v pravdě a uměli ji vyslovit? Například bez výčitek sdělili přátelům, že se vám momentálně nechce plnit jejich přání, říci partnerovi, že chcete trávit víkend jinak, nebo si přiznat pravdu, že práce kterou děláte vás nebaví, nerozvíjí ani nenaplňuje.

Říci pravdivě své pocity, myšlenky, tužby a přání tak, abychom neranili druhé, se učíme celý život. Mnoho lidí nenajde mnohdy ani odvahu o tom přemýšlet, že by mohli komunikovat na základě pocitů, které uvnitř cítí.

Lidé, kteří žijí permanentně ve lži nejsou schopni sdílet své opravdové myšlenky, pocity a prožitky, mají o 18% nižší pracovní výkon a o 22% vyšší sklon k obezitě.

Dovolit si žít v pravdě osvobozuje. je to životní styl, který se skládá z tisíců každodenních rozhodnutí, reakcí slov. Žít v pravdě je odvaha a zároveň velmi úlevné.

Sdílení:

Konzultace zdarma

Žij svoje sny. Mým posláním je rozvíjet jednotlivce  i pracovní týmy. Motivuji skálopevně rozhodnuté lidi pro změny ve svém životě.

Posilovat duši a prožívat naplněný život  v rovnováze je stejně důležité, jako chodit do posilovny a trénovat krásné křivky fyzického těla.